ประกาศ​รับสมัคร​บุคคล​เพื่อ​คัดเลือก​เป็น​ลูกจ้าง​ชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ ครูผู้สอนแนะแนว

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ ประกาศ​รับสมัคร​บุคคล​เพื่อ​คัดเลือก​เป็น​ลูกจ้าง​ชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ ครูผู้สอนแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *