ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download1 Download2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *