ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนพิเศษ English Program และ Mini English Program  ปีการศึกษา  2561

 

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 EP, MEP

 

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 EP, MEP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *