ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่องรับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

1. รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนางานอาคารสถานที่ ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

2. รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *