ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

จากรายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ในปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ให้ความสำคัญของการเฝ้าระวังและเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *