ประกาศเลขที่ผู้เข้าสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน YES

open-house2015

ประกาศเลขที่ผู้เข้าสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน YES ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559
ประกาศเลขที่ผู้เข้าสอบ 1-30  ใช้ห้องสอบ ม. 1/1
ประกาศเลขที่ผู้เข้าสอบ 31- 60 ใช้ห้องสอบ ม. 1/2
ประกาศเลขที่ผู้เข้าสอบ 61- 92 ใช้ห้องสอบ ม. 1/3
นักเรียนนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนมาแสดงตัวตนในวันสอบข้อเขียน  และนำดินสอ 2 B
ทะเบียนรายชื่อนักเรียนสอบชิงทุน “ยุวทูต ” ทุน “ยอดเยี่ยม” ทุน “นักเรียนดีเด่น” คลิกเพื่อดู……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *