ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมกิจกรรม HKU 2023

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมกิจกรรม HKU Academy for the talented inauguration 2023

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *