ประกาศรายชื่อผู้รับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติ) เพื่อสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ประกาศรายชื่อผู้รับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างชาติ) เพื่อสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *