ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ (Integrated English Program)

ปีการศึกษา  2561

 

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ (Integrated English Program)

ปีการศึกษา  2561

 

 

 

2 thoughts on “ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2561

  1. เรียนปรึกษาอาจารย์ค่ะ กรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวและมอบตัวได้ เนื่องจากต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิตต้องไปร่วมพิธี ไม่ทราบต้องทำอย่างไรค่ะ

    1. ไม่ทราบว่า ม.1 หรือ ม.4 คะ ขอทราบเบอร์ติดต่อกลับค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *