ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2561

 

 

 

นักเรียนที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศ ให้มาลงทะเบียนเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ดังนี้

1.นักเรียนลงทะเบียน เวลา 08.30 น. บริเวณหน้าห้อง NR Digital Knowledge Centre

2.นักเรียนนั่งรอบริเวณหน้าห้อง NR Digital Knowledge Centre เพื่อรอรับการสัมภาษณ์

หมายเหตุ: หากมารายงานตัวหลังเวลา 12.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1826 ต่อ 2120, 3118

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *