ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EP/MEP

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EP  ปีการศึกษา 2561

          

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP  ปีการศึกษา 2561

 

                   

                    

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

 

กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ

โทร.02-424-1826 ต่อ 2120

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *