ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EP/MEP ปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ==>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EP ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2561

นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการสอบข้อเขียนตามประกาศ ให้มารายงานตัวเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้

1.นักเรียนรายงานตัวบริเวณหน้าห้อง NR Digital Knowledge Centre

2.นักเรียนนั่งรอบริเวณหน้าห้อง NR Digital Knowledge Centre เพื่อรอรับการสัมภาษณ์ โดยเริ่มจากสัมภาษณ์ห้องเรียน EP เป็นลำดับแรก ดังนี้

2.1 เริ่มเรียกนักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียน EP เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์  โดยเรียกเรียงตามลำดับที่หรือเลขประจำตัวผู้เข้าสอบตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ เมื่อถึงคิวแล้วนักเรียนไม่อยู่ในบริเวณที่กำหนด ให้ข้ามไปยังลำดับต่อไป และให้นักเรียนที่มาไม่ทันตามคิวที่เรียกไว้ไปรอต่อท้ายลำดับสุดท้ายของนักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียน EP

2.2 เริ่มเรียกนักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียน MEP เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์  หลังจากสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียน EP ครบหมดแล้ว โดยเรียกเรียงตามลำดับที่หรือเลขประจำตัวผู้เข้าสอบตามประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ เมื่อถึงคิวแล้วนักเรียนไม่อยู่ในบริเวณที่กำหนด ให้ข้ามไปยังลำดับต่อไป และให้นักเรียนที่มาไม่ทันรอต่อท้ายลำดับสุดท้ายของนักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียน MEP

หมายเหตุ: หากมารายงานตัวหลังเวลา 12.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1826 ต่อ 3118

One thought on “ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EP/MEP ปีการศึกษา 2561

  1. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียน EP/MEP ปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 มีนาคม 2561 ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *