ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2559

open-house2015

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2559
บัดนี้การพิจารณาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

คลิกเพื่อดูรายชื่อ

EP-SC-MA

EP-EN-MA

EP-EN-CH

EP-EN-FR

EP-EN-JA

MEP-SC-MA

MEP-EN-MA

MEP-EN-CH

MEP-EN-FR

MEP-EN-JA

IEP-SC-MA

IEP-EN-MA

IEP-EN-CH

IEP-EN-FR

IEP-EN-JA

ให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัววันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องแนะแนว
นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ์ และเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *