ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *