ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ENGLISH PROGRAM/MINI ENGLISH PROGRAM ปีการศึกษา 2564

🚩ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM/MINI ENGLISH PROGRAM) ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ 👉 Download

วีดีโอคู่มือสมัครเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ==> Click

🚩สมัครเข้าเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ (โครงการ ENGLISH PROGRAM/MINI ENGLISH PROGRAM) ปีการศึกษา 2564 ==> bit.ly/nradmission

🚩ดาวน์โหลด​เอกสาร​การรับสมัครได้ที่ 👉 Download

🚩ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัครได้ที่ 👉 Download

🚩ดาวน์โหลดตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนได้ที่ 👉 Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *