ประกาศปิดการเรียนการสอนวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน(PM2.5) 

เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน(PM2.5) กระทรวงศึกษาธิการจึงให้นักเรียนหยุดเรียนในวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพนักเรียนทางโรงเรียนจึงประกาศปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และรอฟังประกาศข่าวสารจากทางกระทรวงศึกษาเป็นระยะ ๆ

**นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มาสอบโอเน็ตตามตารางที่กระทรวงกำหนด**

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *