น.ส.มินนา​ กระถินทอง​ นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 4/1 เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไป รับรางวัลและเปิดตัวในฐานะทูตเป้าหมายระดับโลก

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 🥳

ได้รับการคัดเลือก จาก กิจกรรม NBI9 SEP for SDGs Youth Ambassador 2020 เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไป รับรางวัลและเปิดตัวในฐานะทูตเป้าหมายระดับโลกโดยโครงการ Sustanaibility Development Goals Youth Action โครงการสหประชาชาติเข้าร่วมการประชุม Global Goals Summit 2020 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2563 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

🥇รางวัลชนะเลิศ
นางสาวมินนา​ กระถินทอง​ นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4/1

🥈รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1

  • นายพชรพล​ เจริญ​แล้ว​ นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 5/2
  • นายเดชดนัย มีคุณสุต นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 4/5

🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
นางสาวพิมลมาศ​ บาลมงคล นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 5/1

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3
นายสหรัถ ชวฤๅชัย นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 5/1

รางวัลชมเชย

  • นางสาวสรมิดา ตาลแต่ง นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 4/6
  • นางสาวชนม์นิภา​ สิทธิฤทัย​ นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 6/3
  • รางวัลที่ 1-2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *