น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมพิธีตักบาตรและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *