“นายโรงก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0”

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดจัดงาน “นายโรงก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น.   ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และนำเสนอผลงานนักเรียน ทั้งทางด้านวิชาการ หลักสูตร สื่อ นวัตกรรม ผลผลิตและจัดแสดงผลงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการทดสอบความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ วางแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีการประกวดและการแข่งขันจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , การงานอาชีพและเทคโนโลยี , ศิลปะ และ ภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียนทั้งด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ และร่วมแข่งขันต่างๆ (แข่งขันเฉพาะประถมศึกษาตอนปลาย)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม…..

ฝ่ายบริหารวิชาการ
โทร.02-424-1826 ต่อ 2120

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *