นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 3 พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 3 พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยมีนางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *