นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงนางสาวอารีรัตน์ หล้าหิบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้ากราบนมัสการพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง พร้อมกับผู้บริหารและคณะครู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *