นางสาวเอสิกา มงคลประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก TYO ได้มีโอกาสร่วมแสดงดนตรี และร่วมร้องเพลง กับคณะร้องประสานเสียง Harvard Universityจาก USA และThe Krokodiloes & the Radcliffe Pitches

นางสาวเอสิกา มงคลประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก TYO ได้มีโอกาสร่วมแสดงดนตรี และร่วมร้องเพลง กับคณะร้องประสานเสียง Harvard Universityจาก USA และThe Krokodiloes & the Radcliffe Pitches ภายใต้ชื่องาน “Charity Gala – A Night To Remember” โดยงานได้จัดขึ้นที่โรงแรม Park Hyatt Bangkok เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *