นางสาวเอสิกา มงคลประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 หนึ่งในสมาชิกวง Thai Youth Orchestra ได้มีโอกาสร่วมแสดงในงาน “Good Vibe Concert 2”

นางสาวเอสิกา มงคลประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 หนึ่งในสมาชิกวง Thai Youth Orchestra ได้มีโอกาสร่วมแสดในงาน “Good Vibe Concert 2” โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *