นางสาวภูญาดา จารุทัศนีย์ ได้รับเชิญจากกองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้าให้ไปแสดงต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวภูญาดา จารุทัศนีย์ ได้รับเชิญจากกองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้าให้ไปแสดงต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี🙏 เสวยพระกระยาหาร ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *