นางสาวกชพรรณ ตันสุวรรณดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

นางสาวกชพรรณ ตันสุวรรณดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพฯ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *