นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้เข้าร่วมแสดงดนตรีในงาน Rainbow So Pride ซึ่งจัดขึ้นที่สยามสแควร์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *