นักเรียนโรงเรียน​มัธยม​วัดนายโรง​เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย

นักเรียนโรงเรียน​มัธยม​วัดนายโรง​เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับนานาชาติ International Seminar, Scrabble and Chess Olympiad (ISSCO) in ASEAN Youth Camp Malaysia 2019 ระหว่างวันที่ 25 -​ 29 กรกฎาคม​ พ.ศ.2562 ณ ประเทศ​มาเลเซีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *