นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาฝรั่งเศสระยะสั้น ณ ที่เมืองตูร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

คณะนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเรียนภาษาฝรั่งเศสระยะสั้น ณ ที่เมืองตูร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *