ทีมพูดเพื่ออาชีพ ภาษาฝรั่งเศส

คว้าเหรียญเงิน อันดับ 1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *