ขอเชิญท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ Online พระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

📌 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
✅ ขอเชิญท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ Online พระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้ที่ Click
🙇 ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *