ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *