ตารางสอบ Pre O-NET

open-house2015

ตารางสอบ Pre O-NET

การสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 5 – 6 มกราคม 2560

ตามตารางสอบดังนี้ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *