ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

mid

เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดการสอบปลายภาค
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
เพื่อให้การสอบดำเนินไปอย่างมีระเบียบถูกต้อง
และเพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
โรงเรียนจึงกำหนดตารางสอบกลางภาค ดังนี้

[button link=”https://drive.google.com/file/d/0B__Xvp7dpZ5McWs4UG9qQTIwbnc/view?usp=sharing” color=”teal”]Download[/button]

โชคดีในการสอบครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *