ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้​คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้​สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมจิตอาสาสู้โควิดส่งมอบอาหารกล่องให้ผู้ตกงาน และไร้ที่อยู่อาศัย บริเวณหมอชิต และสนามหลวง​

ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้​คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้​สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมกับ ทีมงานครัวเพื่อนพุงสู้โควิดและกลุ่มนิสิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัย​เกษตรศาสตร์​ บางเขน ส่งมอบอาหารกล่องให้ผู้ตกงาน และไร้ที่อยู่อาศัย บริเวณหมอชิต และสนามหลวง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *