ด้วยรักและผูกพัน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมงานกตเวทิตาคารวะและงานมุทิตาคารวะ ประจำปี 2563 ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

กิจกรรมวันที่ 30 กันยายน 2563 👉 Click

กิจกรรมวันที่ 3 ตุลาคม 2563 👉 Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *