จิตอาสาในการทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน

ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมเป็นจิตอาสาในการทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธานใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ระหว่างวันที่ 19-24 ตุลาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *