งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68 วิชาภาษาฝรั่งเศส

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68 ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาภาษาฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ รร.ชิโนรสวิทยาลัย
 1.  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
โดย นายกรณ์ จิระบุญมา ม.5/2
นางสาวเสี่ยวเอิ้น เหลียว ม.5/2
นางสาวอี้เฟย เฉิน ม.5/2
นางสาวกษณิการ์ เยี่ยงพฤกษาวัลย์ ม.5/5
นางสาวพิมพ์พงษ์ สิราภัสร์ ม.6/5
 2. รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ 
โดย นางสาวมัสลิณ  ทับสุข  ม.6/2
นางสาวพันธุ์รวี นิธิอุทัย ม.6/2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *