งานจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ สำหรับห้องเรียนรู้ภาษาจีน

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีความประสงค์จะจ้างจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ สำหรับห้องเรียนรู้ภาษาจีน
จำนวนเงิน 150000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีข้อมูลดังนี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *