ครูชาวต่างชาติ ชาวญี่ปุ่นและชาวเยอรมัน ได้เข้าพบและมอบของที่ระลึกแก่ นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *