คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1

ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 ณ สถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยได้รับการประสานงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *