คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *