ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานเลขาคุรุสภา เป็นผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ ๗๘ ปี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *