ขอแสดงความยินดี

คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “หนึ่งวันในดินแดน STEM มหัศจรรย์ (Creative STEM Day Camp)” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *