ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการในระดับนานาชาติจากเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง “เรื่องผลการประกวดโครงการ/กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *