ขอแสดงความยินดี ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

💐ขอแสดงความยินดี ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และพบปะพูดคุยกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *