ขอแสดงความยินดี ครูธัญเทพ กองสุข ได้รับรางวัลนวัตกรรมและผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับยอดเยี่ยม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *