ขอแสดงความยินดี​กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้ง 2 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *