ขอแสดงความยินดี​

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอแสดง​ความยินดี​กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ (COFAS) 21st international Computer Olympiad 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *