ขอแสดงความยินดีกับ ครูมณิวรา กฤดากร ณ อยุธยา ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นบุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละอุทิศตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *