ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายญาณวุฒิ ยุกตเวทย์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายญาณวุฒิ ยุกตเวทย์ และเด็กหญิงกุลรินทร์ ถิรางกูร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในการแข่งขันเข้าร่วมกีฬาหมากกระดาน กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *